Túi len móc

Sản phẩm được làm 100% thủ công

TÚI

TÚI

Túi handmade
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: tùy chọn
Giá : inbox
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
TÚI KHÓA SON

TÚI KHÓA SON

Túi handmade
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: tùy chọn
Giá :900.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
TÚI FENDI

TÚI FENDI

Túi handmade
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 950.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
TÚI DÂY HOA XINH

TÚI DÂY HOA XINH

Túi handmade
Chất liệu: sợi thô
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 800.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
TÚI CHLOE

TÚI CHLOE

Túi handmade
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 850.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
TÚI ĐEO CHÉO NÂU

TÚI ĐEO CHÉO NÂU

Túi handmade
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 550.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen