Thú len móc

Sản phẩm được làm 100% thủ công

CỪU MINI

CỪU MINI

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá :90.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
SÓC ÁO SỌC XANH

SÓC ÁO SỌC XANH

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá :90.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
GẤU ÁO SỌC XANH

GẤU ÁO SỌC XANH

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cottn
Màu sắc: tùy chọn
Giá :90.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
GẤU BA LÊ

GẤU BA LÊ

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá :250.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
NGƯỜI TUYẾT

NGƯỜI TUYẾT

Thú len  handmade
Chất liệu: sợi cotton milk
Màu sắc: tùy chọn
Giá :90.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
GẤU ÁO SỌC ĐỎ

GẤU ÁO SỌC ĐỎ

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá :130.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
DOREMON BIG SIZE

DOREMON BIG SIZE

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá :350.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN - 4

THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN - 4

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : inbox
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN -3

THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN -3

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : inbox
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN - 2

THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN - 2

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : inbox
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN -1

THÚ BÔNG ĐÃ THỰC HIỆN -1

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : inbox
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
GẤU VÀ SNOOPY BIG SIZE ~85CM

GẤU VÀ SNOOPY BIG SIZE ~85CM

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 600.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
BÚT CHÌ MÀU

BÚT CHÌ MÀU

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 20.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
GẤU NHỎ XÍU

GẤU NHỎ XÍU

Thú len handmade
Chất liệu: sợi cotton
Màu sắc: tùy chọn
Giá : 30.000
Sản phẩm làm từ đôi tay.
Handmade by Nga Nguyen
ĂN-ROI - ANDROID

ĂN-ROI - ANDROID

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...
SEXY LADY

SEXY LADY

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...
NHÍM NHỎ

NHÍM NHỎ

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...
TRÂU MẬP

TRÂU MẬP

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...
THỎ XINH

THỎ XINH

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...
NÀNG TIÊN CÁ

NÀNG TIÊN CÁ

Sản phẩm thủ công bằng len, thích hợp làm quà tặng, trang trí...