đan móc len

Kích thước: 20X12.5X8 Họa tiết ứng dụng: mũi đơn ( ký hiệu: x) Phụ kiện gồm có: - 2 cuộn sợi thô ( kim móc 2.5mm) - Khóa Gucci - 2 cái khoen U - 4 chân đế tốt - 1 dây xích 1,1m - 5 hạt trai lớn, 60 viên đinh tán đá - 1 tấm canvas, vải lót, dây kéo ngắn

HƯỚNG DẪN LÀM TÚI B ( BURBERRY DK88) Họa tiết ứng dụng: mũi đơn ( ký hiệu: x) 1. Kích thước túi: 24x16x7 2. Phụ kiện: 2 cuộn thô kim tuyến, 1 khóa sập,2 khoen U, 4 chân đế, canvas, vải lót, dây kéo. Nếu thích dùng thêm dây xích thì các bạn lắp vào phần khoen U nhé ( dùng càng cua mỏ neo là đúng với phiên bản gốc.)

HƯỚNG DẪN LÀM TÚI MÙA HÈ Họa tiết ứng dụng: mũi đơn ( ký hiệu: x) 1. Kích thước túi: 23x16x8 2. Phụ kiện: 2,5 cuộn thô kim tuyến, 1 mác chim yến, 4 chân đế, 1 nút hích, 2 khoen D, 2 càng cua, dây xích 1m, canvas, vải lót.

HƯỚNG DẪN LÀM TÚI HỘP QUAI XÁCH HỢP KIM Họa tiết ứng dụng: mũi đơn ( ký hiệu: x) 1. Kích thước túi: 22x18x8 "2. Phụ kiện: 2 cuộn thô kim tuyến, 1 cặp quai, 1 dây keo 3 tấc, 2 khoen D, 4 chân đế, 1 xích, 2 càng cua, canvas, vải lót"

HƯỚNG DẪN LÀM TÚI GUCCI ONG Họa tiết ứng dụng: mũi đơn ( ký hiệu: x) 1. Kích thước túi: 26x17x10 2. Phụ kiện: 2 cuộn thô trơn màu xanh, 1 cuộn thô trơn màu đỏ, 1 cuộn thô trơn màu trắng. 1 quai sừng, 1 mác con ong bự, 4 chân đế tốt, 3 nút hích, 2 tấm canvas, 1 dây kéo ngắn, vải lót.